2014-06-04

Bloggen stängs!

Hjalmar Bergman Samfundet har fått en riktig hemsida: hjalmarbergmansamfundet.se. Alla inlägg på bloggen är överflyttade dit, så därför stänger vi den här bloggen inom kort. Välkommen till den nya hemsidan!

2014-04-30

Brev IV recenseras i Svenska Dagbladet

Den avslutande delen i utgåvan av Hjalmar Bergmans brev recenserades i Svenska Dagbladet den 28 april. Recensent är Tom Hedlund, som även recenserade del III häromåret. Om utgåvan skriver han: "Kerstin Dahlbäck har genomfört ett krävande ensamarbete med redigeringen av dessa ofta svårdaterade och ibland även svårlästa brev; i de fylliga noterna presenterar hon omnämnda personer och förklarar dessutom såväl sammanhang som enskilda ord." Läs hela recensionen här:
http://www.svd.se/kultur/understrecket/hjalmar-bergmans-forfall-blottas-i-breven_3506830.svd.

2014-02-22

Ett storverk fullbordat!


 
Den 19 februari 2014 bör räknas som en märkesdag i svensk litteraturhistoria. Då presenterades fjärde och avslutande delen i sviten Hjalmar Bergmans brev – nästan fem år efter den första år 2009. Det hela är ett redan till det yttre fantastiskt verk som upptar 20 cm utsökt vackra bokryggar i bokhyllan.

 Bonniers förlag, som utgivit så gott som allt av Bergman, stod för gästfriheten på Nedre Manilla, och speciellt inbjudna var medlemmarna i Hjalmar Bergman Samfundet; ca 40 hade hörsammat inbjudan.

Eva Bonnier tog emot och prisade med blommor och champagne dem som genomfört det mödosamma projektet: främst naturligtvis utgivaren Kerstin Dahlbäck (hennes insats är så enorm att man häpnar!) men också förläggaren Hans Isaksson, förlagsredaktören Harriet Fyrberg och den stilsäkre formgivaren Lars Paulsrud. Hon lovordade även de insatser som gjorts av Hjalmar Bergman Samfundet. 

 Överst Eva Bonnier och formgivaren Lars Paulsrud. Därunder Kerstin Dahlbäck med bukett och butelj

I kongenial omgivning fick gästerna lyssna till Kerstin Dahlbäcks lärda – och med all rätt lättade – tillbakablickar. Hon har faktiskt varit med på den Bergmanska resan i åtskilliga decennier och kunde blicka tillbaka på den allra första början till brevutgivningen, liksom samarbetet med sådana legendarer i Samfundet som Johannes Edfelt, Örjan Lindberger och Erik Hjalmar Linder.

 Kerstin Dahlbäck i talarstolen

Efter styrelsekollegan och författaren Arne Johnssons engagerande uppläsningar av flera brev tog Hans Isaksson  till orda och uttryckte sin stora glädje över det fullbordade verket. Så avslutade Samfundets ordförande Peter A. Sjögren  den mer föredragande delen av sammankomsten med Samfundets varma tack till alla som bidragit till det vackra slutresultatet. (På bilderna nedan, uppifrån och ner, Arne, Hans, Peter.)


 Och gästerna kunde sedan, med glas i hand, bese inte bara Nils Dardels kända porträtt av Hjalmar själv utan hundratals andra både tidigare och senare författarporträtt. Samt efter samspråk med likasinnade avtåga lyckligen försedda med den nyutkomna volymen.    

För övrigt torde få författarsällskap ha lyckliggjort sina medlemmar med så många tryckta verk som Bergmans samfund. Utöver medlemsprogram och utflykter ytterligare ett argument att sälla sig dit. 
(Text och bild Sonja Svensson)

2014-02-21

Hjalmar Bergmans brev: utgåvan är nu komplett

Nu utkommer fjärde och sista delen i den vetenskapliga utgåvan av Hjalmar Bergmans brev. Därmed är ett långt och arbetsamt projekt avslutat. Hjalmar Bergman Samfundet tackar Albert Bonniers Förlag för aldrig sviktande stöd och entusiasm, men det största tacket går till redaktören, professor Kerstin Dahlbäck. Hon har den allra största förtjänsten av projektet kunde slutföras.

Här kan man läsa mer om sista bandet: http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-skonlitteratur/b/brev-iv/?id=&epslanguage=sv .

2014-01-03

Nyhetsbrev januari 2014: vårens program med mera
(Detta brev går i dagarna ut till medlemmarna i Hjalmar Bergman Samfundet, men vi vänder oss till alla som är intresserade av denne författare och hans verk. Med enstaka
undantag är våra program öppna även för icke-medlemmar.)
Kära medlem i Hjalmar Bergman Samfundet,

välkommen till ett nytt år! 2014 är ett år som är nytt i Samfundets annaler i flera avseenden. Det är det första året där verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret, vilket är en effekt av de helt nya stadgar som antogs vid årsmötet i Örebro den 21 september. År 2014 är också det första på 8 år utan Johan Hirschfeldt som ordförande. Johan avgick efter ett framgångsrikt ordförandeskap vid årsmötet, och nu är det upp till mig att försöka fylla hans plats.

Det här brevet innehåller inbjudningar till vårens program. Det kommer inte några separata kallelser så läs detta noga och spara det.

Jag hoppas förstås att du vill fortsätta som medlem i Samfundet. Skattmästaren Clas Jackert emotser din betalning senast den 31 januari. Ange noga namn på betalaren och helst även e-postadress om du inte gjort det tidigare. Avgifterna är 300 kronor för enskild medlem, 100 kr. för ytterligare boende på samma adress, 100 kr. för studerande samt 3 000 kr. för ständigt medlemskap. Plusgirokonto 60 07 82-7.

Mitt hjärtas stad 21 januari
Vi inleder vårens verksamhet tisdag 21 januari kl. 18 med en visning av tv-filmen ”Mitt hjärtas stad” från 1963. Den är gjord av Lennart Ehrenborg och handlar om Florens sett med Hjalmar Bergmans ögon. (Florens var ju Hjalmar Bergmans älsklingsstad.) Filmen är bara en halvtimme lång, så vi tar oss tid med två inledningar. Först talar Malin Wahlberg, docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet, om producenten Lennart Ehrenborg och kulturprogram och konstfilm i tidig svensk tv, och sedan litteraturprofessorn Conny Svensson om Hjalmar Bergman och Florens. Den efterföljande diskussionen leds av Kerstin Dahlbäck. Lokal: Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Valhallavägen 148. Ingen föranmälan. Obs.: av rättighetsskäl är detta program förbehållet Samfundets medlemmar och deras gäster.
   Apropå Florens funderar styrelsen på att arrangera en resa i Hjalmars fotspår till Florens i höst, troligen oktober. Den som är intresserad att delta får gärna höra av sig – helt utan förbindelser – till mig. Träffen den 21 januari är också ett utmärkt tillfälle att diskutera resan.

Brev volym IV: presentation 19 februari
Det mycket långa och mödosamma arbetet med utgivningen av Hjalmar Bergmans brev förs nu till sitt lyckliga slut när den fjärde och sista volymen utkommer den 4 mars. För att fira detta har Hjalmar Bergman Samfundet och Albert Bonniers Förlag nöjet att inbjuda till ett utgivningsmingel med presentation och uppläsning på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, onsdag den 19 februari kl. 18. Vin med tilltugg. Medlemmar kan hämta ut sitt ex. av boken. Anmälan till undertecknad (se nedan), mig tillhanda senast den 12 februari.

Brev volym IV: program på ABF 20 mars
För att presentera Breven även för en bredare publik ordnar vi på och i samarbete med ABF i Stockholm, Sveavägen 41, ett program med bl.a. utgivaren Kerstin Dahlbäck och förläggaren Hans Isaksson. Torsdag 20 mars kl. 18. Entréavgift 60 kr., ingen föranmälan.

Swedenhielms i Norrköping 27 april
Vi har bokat 20 biljetter till Östgötateaterns uppsättning av ”Swedenhielms” med Sven Wollter i huvudrollen. Föreställningen äger rum söndag 27 april kl. 16, men redan kl. 15 är vi inbjudna till ett samtal med regissören Pontus Plænge. Man får ta sig själv till och från Norrköping. Teaterbiljetten kostar 200 kr. och betalas kontant på plats. Anmälan till undertecknad senast måndag 24 mars.

Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september
För första gången på många år deltar Samfundet på bokmässan. I De litterära sällskapens avdelning delar vi en monter med Delblancsällskapet, och vi kommer också att ha framträdanden på De litterära sällskapens scen. Medlemmar i Göteborg eller dess närhet som har tid och lust att ta några pass i vår monter är hjärtligt välkomna att höra av sig. Detaljer om detta och om höstprogrammet återkommer jag till i nästa medlemsbrev. Apropå Delblancsällskapet: boken ”Svartsyn och humor” handlar om beröringspunkterna mellan våra två författare och är mycket läsvärd. Kan köpas hos Adlibris för 200 kr.

Övrigt
Hemsida. Samfundet har för närvarande inte någon riktig hemsida utan bara en blogg, http://hjalmarbergman.blogspot.se/, där aktuell information läggs upp. DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd, har planer på ett projekt där medlemssällskap för en låg kostnad kan få en hemsida jämte utbildning att handha den. Vi avser delta i det projektet och hoppas kunna sjösätta en hemsida under våren. Den som är intresserad av litterära klassiker rekommenderas att gå in på DELS:s hemsida, www.dels.nu. Där finns mycket att inhämta.
Nästa årsmöte. Eftersom vi nu har förskjutit verksamhetsåret kommer nästa årsmöte att hållas först i april eller maj 2015.

Kontakt
För ändringar av adress och andra kontaktuppgifter: sekreteraren Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, exbru@hotmail.com. För frågor om betalningar: skattmästaren Clas Jackert, Rosengårdsvägen 33, 186 33 Vallentuna, clas.jackert@gmail.com. Anmälningar, frågor om och synpunkter på verksamheten och allmänna frågor kan ställas till mig på adress Beckasinvägen 11, 152 54 Södertälje, e-post pasjogren@telia.com.

Väl mött i Hjalmar Bergman Samfundet!

Peter A. Sjögren  

2013-12-30

Två "mindre" romaner av Hjalmar Bergman - kan man läsa dem i dag?

Jag har just läst respektive läst om två romaner av Hjalmar Bergman: "Lotten Brenners ferier" (1928) och "Flickan i frack" (1925). De här två romanerna samsas i en volym av HjB:s Samlade skrifter, dels av omfångsskäl (de är tillsammans inte mer än 270 sidor), dels säkerligen på grund av det gemensamma persongalleriet. Annars är böckerna mycket olika. 
”Lotten Brenners ferier” är till genren närmast en pikaresk med en originell huvudperson: den 34-åriga docenten i jämförande anatomi Lotten Brenner, en kvinna med stark självkänsla trots sin – av författaren ständigt påpekade – fulhet. Av en kamratkrets vid universitetet skickas hon på en semesterresa till en badort vid Tysklands Östersjökust, där hon kommer åtskillig oreda åstad, ungefär som herr von Hancken vid Iglinge brunn mer än 100 år tidigare (en ättling till denne spelar en viktig roll i boken). I romanen får vi också återknyta bekantskapen med Johan Markurell, med tvekan godkänd student 1913, nu jurist och en rätt tvetydig figur i berättelsen. 

En annan gestalt med lite oklar agenda är greve Ludwig von Battwhyl, en ung släkting till Lotten. I ”Flickan i frack”, som utspelar sig några år tidigare, har han en mer framträdande och mer positiv roll (medan Lotten Brenner och hennes akademiska kolleger snarast är staffage). Titelfiguren är Katja Kock, nybakad student som inte får köpa en klänning till studentbalen och som i trots lånar sin brors frack, uppträder i den och ställer till skandal i den inskränkta Wadköpingssocieteten. Ludwig uppträder som Katjas riddare och räddare, och kärleken spirar mellan de unga tu (naturligtvis inte utan fnurror på tråden). Och Katja tas till nåder av staden.

”Lotten Brenners ferier” är en rätt typisk Hjalmar Bergman-roman: humoristisk i tonen men pessimistisk i tendensen och full av originella personager. Humorn är rätt hårt åtgången av tidens tand (och tilltalade inte alla kritiker ens 1928), men författarens inlevelse i och medkänsla med sina diktade figurer gör verkan även i dag. ”Flickan i frack”, däremot, är säkert Bergmans ljusaste roman, en leende idyll där inte ens hotet om social ostracisering kan tas på fullt allvar. En gång i tiden lästes den som ungdomsbok; nu läses den väl föga, om alls, men det är en förtjusande liten roman, en bagatell som det krävs en mästare för att åstadkomma.
Peter A. Sjögren

2013-12-10

Sonja Svensson, styrelseledamot i Hjalmar Bergman Samfundet skriver: "Jag fick genom en god vän  veta att ett Bergmanporträtt skänkts till min gamla Uppsalanation Södermanland-Nerikes av Sven Delblanc i mitten av 80-talet. Båda var hedersledamöter där. Antikvarien sände mig ett foto på porträttet som visade sig vara ett provtryck av Gösta Ottossons tavla som sitter i foajén på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro. Hade i sammanhanget tur i två avseenden: när jag sökte på nätet hittade jag samma tryck till försäljning och köpte in det och ett av de fotos teatern har lagt ut visar porträttet på foajéväggen."