2009-12-31

Hjalmar Bergman Samfundets styrelse 2010

Den styrelse som valdes vid årsmötet den 14 november 2009 har konstituerat sig enligt följande:
Ordförande: Johan Hirschfeldt, vice ordförande: Kerstin Dahlbäck, sekreterare: Inger Hullberg, skattmästare: Clas Jackert samt övriga medlemmar: Peter Alsbjer, Anders Clason, Magnus Florin, Carl-Jan Granqvist, Brita Molin, Åsa Mälhammar, Johan Rosell, Peter Sjögren, Sonja Svensson, Ulf Stark och Sten Wistrand. / Johan Hirschfeldt