2013-08-27

Ny bok om Sven Delblanc och Hjalmar Bergman presenteras på ABF 10 september


Den 10 september 18.00 presenteras den nya boken "Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc" på ABF på Sveavägen i Stockholm. Programrubriken är: "Hjalmar Bergman och Sven Delblanc - är de fortfarande aktuella?" Medverkande: Lars Ahlbom och Kerstin Dahlbäck. Skådespelaren Hannes Meidal medverkar med uppläsning.
"Svartsyn och humor" återger föredragen vid Delblancsällskapets och Hjalmar Bergman Samfundets seminarium hösten 2012. Medverkande: Lars Lönnroth, Conny Svensson, Lars Ahlbom, Claes-Magnus Hugoh, Åsa Mälhammar, Sten Wistrand, Kerstin Dahlbäck och Hans-Göran Ekman. Den är illustrerad och innehåller 223 sidor. Boken säljes till förmånspris.