2010-10-18

Samfundet är med på Örebro Bokmässa!

Bokmässan på Örebro slott äger rum 29 - 30 oktober. Samfundet är representerat med bokbord och med ett program:

Allt av och om Hjalmar Bergman

Per-Olof Mattsson, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, berättar om arbetet med den kommande bibliografin om Hjalmar Bergman.

Tid och plats: Fredagen den 29 oktober kl 14.00 i Bernadottesalongen på Örebro slott.

Välkomna!
Johan Hirschfeldt
Ordförande